Tham khảo kênh youtube đầu tiên thu phí được xác nhận


https://www.youtube.com/user/tvcubaplay/videos

Các kênh đầu tiên và duy nhất với 100% chỉ tiêu; lập trình Cuba cuidadosamenete, miễn phí của bất kỳ đảng phái chính trị hay ảnh hưởng tư tưởng của chính phủ Cuba.

El primer y único canal con programación 100% Cubana seleccionadamente cuidadosamenete, libre de cualquier afiliación política o influencia ideológica del gobierno Cubano.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s